גישור ובוררות

גישור ובוררות

מה הייתם אומרים אם היו מציעים לכם לפתור את הסכסוך בו אתם מצויים בזמן קצר, תוך יכולת להביע את כל טענותיכם כנגד הצד השני ובנוסף יובטח לכם שאתם תקבעו את תוצאות ההליך. נשמע אוטופי? ובכן הליך הגישור הוא כזה. אז מהו בעצם הליך גישור?

גישור הוא הליך, אשר מנסה לפתור את הסכסוך בין הצדדים באמצעות צד שלישי המסייע לצדדים להגיע להסדר מרצון. לצדדים ניתנת ההזדמנות להעלות את תביעותיהם וטענותיהם ואף את רגשותיהם, דבר שמהווה הליך של התמודדות של הצדדים גם עם הפן הרגשי של הסכסוך. על המגשר לאתר את האינטרסים של שני הצדדים ולהביא את הצדדים למציאת פתרון.

הליך הגישור חשוב במיוחד בין בני משפחה ובין זוגות שמתגרשים, שהרי סכסוכים אלה מתאפיינים בהרבה אמוציות ובעובדה שהצדדים צריכים להמשיך ולנהל יחסים תקינים. הליך הגישור יכול לא רק לפתור את הסכסוך הפרקטי בנועם, הוא מנסה לפתור ולפרק גם את הסכסוכים הרגשיים הקיימים, כך גם יוצאים נשכרים לא רק הצדדים, אלא גם מעגל המשפחה כגון הילדים של הזוגות המתגרשים, אשר ממילא סובלים עד מאוד מהליכי הגירושין.

תפקידו של המגשר הוא לשמוע את הצדדים ולסייע לצדדים לתקשר ביניהם ולהגיע להסכמות שיסיימו את הסכסוך. ההסכמות שהתגבשו בין הצדדים הן חוזה מחייב שאף במקרים רבים מקבלים תוקף של פסק דין על ידי בית המשפט.

עורכות הדין במשרד הנן מגשרות מוסמכות ובעלות ניסיון ההן בגישורים משפחתיים והן בגישורים מסחריים או אחרים.
רבים אינם מכירים את הליך הבוררות וחוששים מפני הלא ידוע. הליך בוררות הוא הליך שיפוטי, מחוץ לכותלי בית המשפט, כאשר הצדדים מביאים את הסכסוך בפני אדם שלישי, שידון בטענות הצדדים ויפסוק בסכסוך.

היתרונות של הליך הבוררות הם ידועים וברורים, הליך הבוררות אמור להיות הליך קצר מוגבל בזמן, להבדיל מדיון בבית המשפט אשר עשוי לארוך זמן רב, יתרון נוסף הוא שמירה על פרטיות ההליך.

בעבר הליך הבוררות לא היה ניתן לערעור ולכן רבים חששו לפנות לבוררות, היום חוק הבוררות קובע שעל הבורר לנמק את החלטתו ומאפשר זכות ערעור על החלטת הבורר. תיקון זה לחוק הופך את הבוררות לחלופה טובה להליכי בית משפט.

עורכת הדין סיגל עזריה-תמיר, היא בוררת במסגרת המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל.
Share by: